RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk. 

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk. 

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser. 

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

INFORMATION

MEDICIN OG TIDSBESTILLING

Login via E-Konsultation

Ved tidsbestilling kan angives i tekstform, hvad henvendelsen drejer sig om, således at tiden evt. kan korrigeres / flyttes. 

Du får en tilbagemelding på din e-mail som bekræftelse.

Ved medicin- og tidsbestilling skal du oprette dig som bruger med dit

CPR-nummer med bindestreg
password på mindst 6 karakterer efter eget valg
Der vil blive oprettet en egen medicinoversigt som gør genbestillingen nemmere, blot ved et tastetryk.

Du skal være opmærksom på at tider du ikke har fået bekræftet ikke er gældende samt at tider til samme dag skal der ringes om

E-KONSULTATION

For at sende en besked til lægen: login via E-konsulation på forsiden.

Via denne kan du gennem en sikker, krypteret forbindelse kontakte os døgnet rundt. 

E-konsultationen er beregnet til korte spørgsmål og svar. Der må ikke vedhæftes filer. Beskeder vil blive besvaret så snart lægen / sygeplejersken har tid. Du kan dog ikke forvente at få svar samme dag.

Du må derfor ikke benytte e-besked ved akut sygdom eller lignende - brug i stedet telefonen.

Ved tidsbestilling kan angives i tekstform, hvad henvendelsen drejer sig om, således at tiden evt. kan korrigeres / flyttes.

Du får en tilbagemelding på din e-mail som bekræftelse.

Ved medicin- og tidsbestilling skal du oprette dig som bruger med dit

  • CPR-nummer med bindestreg
  • password på mindst 6 karakterer efter eget valg

Der vil blive oprettet en egen medicinoversigt, som gør genbestillingen nemmere, blot ved et tastetryk.
 
Vi er parat til at lytte
 
E-mail-konsultation kan ikke klare alle kontakter til patienten.

Det kan for eksempel være nødvendigt at lytte til eller på patienten!

Men E-mail kan betyde en nemmere kontakt. 

PRAKSISBESKRIVELSE

Konsultation 

Mandag - Tirsdag   9.00-12.00 & 13.30-16 (efter aftale)

Onsdag - Torsdag   9.00-11.00 & 13.30-16 (efter aftale)

Fredag                  9.00-13.00 (efter aftale)

I tidsrummet 8.00 - 9.00 vil der være mindst 1 sygeplejerske på telefon 86 39 44 22.

Efter kl 13.00 vil der via telefonsvarer  henvises til AKUTtelefonen 2192 5758

Der kan ind rapporteres om utilsigtede hændelser i relation til oplevelser i lægehuset. Ind rapporteres her.

 
Endvidere kan der klages over en behandling her og ansøges om erstatning via patienterstatningen.dk.

 

TELEFONTIDER:

MANDAG TIL FREDAG KL 8 - 12

Ved akut behov for lægehjælp fx. livstruende tilstande efter kl 12, ring da venligst på 

vores AKUTNUMMER  2192 5758

ET GODT LÆGEBESØG

1. Forbered dig før lægebesøget. Skriv eventuelt stikord om dit problem, hvor længe du har haft det, hvornår det startede, symptomer, allergier, mediciner, behandlinger, eventuelle rejser du har    været på for nylig osv. Gør det så konkret som muligt. Skriv også dine bekymringer og forventninger ned.
 
2. Hvis der er noget, du ikke forstår, når du er hos lægen, så spørg igen. Måske er det ikke faldet lægen ind, at du kan være bekymret, eller at der er noget, du ikke forstår. Tænk ikke at det er    dumt at spørge, for det er vigtigt at få ting, der optager dig, afklaret, så du ikke går bekymret hjem. Ring når du kommer hjem, hvis du ikke fik spurgt, men stadig er i tvivl.
 
3. Hvis du søger information på nettet, så husk at fortælle din læge, hvad du selv tænker. Vær dog åben over for, at det kun er lægen, der kan stille din diagnose.
 
4. Tag evt. en pårørende med, så I er to til at forstå, hvad lægen siger.
 
5. Kom til tiden. Lægen kan være forsinket, men hvis patienten kommer for sent, så er det svært for lægen at give sig god tid, for så går det ud over de næste patienter.
 
6. Vær ærlig. Der er ingen grund til at skjule noget for lægen, for han har tavshedspligt. Fortæl alt, der kan være relevant, for jo mere lægen ved, desto bedre.
 
7. Har du flere ting, så rems dem kort op, så I sammen kan prioritere, hvad der er vigtigst. Hvis du har meget, du vil tale med lægen om, så book en dobbelt tid.

Survey rapport 19.1.2016

"Klinikken består af en praktiserende læge og to sygeplejersker.
Der er tilknyttet tre ydernumre og der er planer om kompagniskab.
Klinikken har gennemgået survey med særdeles flot resultat.
Det seneste år er der lagt meget systematisk arbejde i forberedelsen af denne akkreditering, hvor alle faste medarbejdere har været involveret.
Surveyteamet oplevede en klinik der arbejder visionært og systematisk med den organisatoriske, kliniske  og patientoplevede kvalitet.
Klinikken udmærker sig ved , at være en lærende organisation med daglige konferencer, systematisk fælles efteruddannelse og faste klinikmøder.
Der er høj faglighed og systematik omkring kroniker-indsatsen i klinikken"

akkreditering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægehuset søges etableret som en 3 mands-kompagnispraksis gerne 2019.Foreløbig er der 1 fast læge som  er ejer:

  • Jørgen Mikkelsen Zederkof ( ejer )

Vi har en årrække fungeret som tutorlæge for yngre kolleger bl.a. senest Mette Brander Chrisrtmann som blev  færdiguddannet 1.12.2018

Mette er nu Speciallæge i Almen Medicin fra 1.12.2018

 

Der er 2 fastansatte sygeplejersker.

Desuden er ansat en bogholder  og 2 rengøringsass. samt 1 gartner.

Vi sætter arbejdsglæde og det gode humør højt ligesom den gode relation til vore patienter er vigtig for os.

 

Ved ferie/sygdom eller anden fravær fra prakis henvises til 

Læge Henrik Engberg Schjørring Kolind tlf.: 3840 0086 samt

Læge Jane Sindal Dragsted Nimtofte tlf.: 8639 8003.

 

 

 

 

 

BØRNE VACCINATIONER

VACCINATIONS PROGRAM

5 uger - Børneundersøgelse

3 måneder - Vaccination ved sygeplejerske eller læge (di-te-ki-pol-hib + pneu)
 
5 måneder - Børneundersøgelse ved læge og vaccination (di-te-ki-pol-hib + pneu)
 
12 måneder - Børneundersøgelse ved læge og vaccination (di-te-ki-pol-hib + pneu)
 
15 måneder - MFR1-vaccination ved sygeplejerske eller læge (mæs-får-røde)
 
2 år - Børneundersøgelse ved læge
 
3 år -   Børneundersøgelse ved læge
 
4 år -   Børneundersøgelse ved læge og MFR2-vaccination (mæs-får-røde)
 
5 år -   Børneundersøgelse ved læge og vaccination (di-te-ki-pol)
 
12 år - MFR2-vaccination ved sygeplejerske (mæs-får-røde)
 
12 år pige - Gardasil (vaccination mod hpv-virus der disponerer for kønsvorter og livmoderhalskræft)

ÆNDRINGER OG FORKLARINGER

Fra 1. april 2008 er MFR2 flyttet fra 12 års alderen til 4 års alderen. De børn, der ikke har fået vaccination ved 4 års alderen, kan få vaccinationen på hvilket som helst tidspunkt mellem 4 og 12 års alderen. 

Forklaring på forkortelser:
di= difteri; te= tetanus (stivkrampe); ki=kighoste; pol= polio; hib=haemophilus influenzae;
pneu=pneumokok; mæs=mæslinger; får=fåresyge; røde=røde hunde; gardasil=hpv 

LÆGERNE

JØRGEN MIKKELSEN ZEDERKOF

Speciallæge i almen medicin

Har gennemgået en alsidig efteruddannelse siden nedsættelse i praksis 1979. Denne efteruddannelse vedligeholdes, hvorfor fravær fra praksisarbejdet kan forekomme grundet kurser o.l.
Udover de traditionelle lægefag har jeg en mangeårig interesse i psykoterapeutiske samtaler, der er udviklet over tid via egen-terapi og supervision.
Siden 1990 har jeg udviklet en meget omfattende erfaring med akupunktur bl.a. ved kurser i England m.m. og har fået diplomanerkendelse via Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur. 
Tilsvarende kombineres en årelang erfaring i manipulation, som er tilegnet gennem adskillige kurser, ligesom jeg også er medlem af Dansk selskab for muskuloskeletal medicin.

Medlem af     

  • PLO
  • Dansk selskab for almen medicin
  • Dansk Medicinsk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
  • Kurser og efteruddannelse

Speciallæge i Almen Medicin Mette Brander Christmann

Mette er nu Speciallæge i Almen medicin siden 1.12.2018

Helle Kold Bødtker Mortensen

Er Specialllæge i Almen Medicin og ansat 1.4.2020

.