P-PILLER

Hvad er p-piller?
P-piller er tabletter, som en kvinde indtager for ikke at blive gravid.
De bruges formodentlig af en trediedel af danske kvinder i alderen 15-44 år. Halvdelen af de 20-24 årige benytter dem.

Hvem kan benytte p-piller? 
Lægen vil helst vente med at ordinere p-piller indtil den unge kvinde har haft regelmæssige menstruationer i et halvt til et år. 
Hvis kvinden er under 15 år, skal forældrene almindeligvis give deres samtykke.

Hvem bør ikke benytte p-piller?
Hvis kvinden selv, hendes forældre eller søskende har haft dyb årebetændelse i et ben eller en blodprop i lungen i en ung alder, er p-piller måske ikke den rette prævention til hende. Hvis kvinden har migræne måske heller ikke. 

Undersøgelsen hos lægen
Lægen vil nok udspørge lidt om menstruationer og seksuel erfaring, inden han/hun udskriver p-piller. Der er ikke behov for en underlivsundersøgelse, med mindre kvinden har mistanke om, at hun er gravid, er smittet med en sexuelt overførbar sygdom, har symptomer fra sit underliv eller selv ønsker en underlivsundersøgelse. En del læger vil altid måle et blodtryk. Og en del læger vil spørge, om kvinden er vaccineret mod røde hunde.

Hvor sikre er p-piller?
P-pillen forhindrer ægløsning, og da man ikke kan blive gravid, hvis der ikke har været ægløsning, så kan kvinden ikke blive gravid, hvis hun tager p-piller.
Metoden er derfor overordentlig sikker. 
Kvinden er beskyttet fra første p-pille.

Hvordan tages p-piller?
I første cyklus begyndes behandlingen på første menstruationsdag, og kvinden tager 
så en tablet i døgnet almindeligvis i 21 dage. Det er fornuftigst at indtage p-pillen på nogenlunde samme tidspunkt hver dag for eksempel i forbindelse med aftentandbørstning. 
Når de 21 dage er gået, er første pakning opbrugt, og der holdes tabletpause i syv dage. I denne uge vil kvinden almindeligvis få menstruation. Den kan være af mindre styrke og vare færre dage end tidligere. Den kan også sætte ind endnu medens hun spiser p-pillerne, men hun skal fortsætte med den daglige pille efter forskriften, selv om der kommer blødning. 
Enkelte kvinder oplever, at menstruationerne helt udebliver. Hvis tabletterne er taget efter forskrifterne, kan kvinden være ligeglad med disse uregelmæssigheder. Men hun er selvfølgelig altid velkommen hos sin læge for at diskutere problemerne, og nogle ønsker måske at få gjort en graviditetstest, hvis de ikke har haft menstruationer i flere måneder.
Hvis kvinden er rask, vender blødningsmønstret tilbage til det normale, når hun ophører med p-piller. Hun kan også blive gravid fra første periode efter ophør med p-piller

Hvad gør man, hvis man glemmer at tage en p-pille?
En glemt tablet indtages straks. Hvis der er glemt flere tabletter, indtages kun den sidst glemte tablet. Hvis der er forløbet mere end 12 timer, er den svangerskabsforebyggende effekt usikker de næste syv dage. Tabletindtagelsen fortsætter som sædvanlig, men hvis der er færre end syv af periodens tabletter tilbage, springes pausen over, og der fortsættes direkte med en ny pakning. 
Har kvinden glemt at påbegynde en ny pakning efter pausen, påbegyndes en ny pakning straks, når hun kommer i tanker om forglemmelsen. Er der gået mere end ni dage efter sidste tablet, er den svangerskabsforebyggende effekt usikker indtil næste blødning indtræffer.

Er der bivirkninger ved p-piller?
Nogle få udvikler forhøjet blodtryk (mindre end en procent), og det forsvinder, når man ophører med pillerne.
Nogle kvinder oplever en beskeden vægtøgning, der skyldes vædskeophobning. Den forsvinder, når man ophører med pillerne.
Enkelte kan føle sig lidt deprimeret, når de tager p-piller. Hvis en kvinde oplever skift i stemningsleje ved brug af en bestemt p-pilletype, er det ikke sikkert, at samme skift vil indfinde sig ved brug af p-piller, der indeholder andre hormontyper.

Må man ryqe oq tage p-piller?
Risikoen for blodpropper stiger først og fremmest med alderen. For yngre, raske kvinder vil rygning ikke være nogen hindring for brug af p-piller.

Påvirker p-piller risikoen for at udvikle kræft?
Risikoen for brystkræft og kræft i livmoderhalsen er ganske let øget, medens risikoen for kræft i æggestokke og livmoderkrop er markant nedsat.

Er der problemer, hvis man samtidig indtager andre læqemidler?
Enkelte andre lægemidler (for eksempel nogle epilepsimidler) går dårligt i spand med p-piller.
Hvis du behandles med anden medicin, bør du lige nævne det for din læge.

Hvor længe kan man blive ved med at tage p-piller?
Jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få andre sygdomme. Når man er over 35 år, bør man tale med sin læge, om der er særlige grunde til, at netop du ikke bør fortsætte med p-piller. Hvis man er sund og rask, kan man fortsætte med p-piller til man kommer i overgangsalderen.

Hvor ofte bør en kvinde på p-piller kontrolleres?
Første gang efter tre måneder, hvor blodtrykket måles. 
Lægen vil spørge, om du har bivirkninger eller bekymringer omkring brugen af p-piller. 
Der er ofte en tilvænningsperiode, hvor du kan opleve blødningsuregelmæssigheder, lettere svimmelhed eventuel brystspænding. Du kan skrive dine bivirkninger og tanker ned før mødet med din læge.
Herefter bør du kontrolleres en gang om året.