FEBERKRAMPER

Hvad er feberkramper?
Feberkramper er et feberudløst krampeanfald hos et i øvrigt rask barn. Det optræder hyppigst i alderen seks måneder til fem år.

Hvordan viser kramperne sig?
Det typiske feberkrampeanfald er et epilepsilignende tilfælde med bevidstløshed ledsaget af rykninger i arme og ben. Ofte finder familien barnet liggende livløst i sengen uden vejrtrækning og blå i hovedet uden egentlige kramper. Anfaldsvarigheden er som regel kort, det vil sige 1-2 minutter. Feberkramper optræder hyppigst sent om aftenen, og temperaturen er næsten altid over 38,5 grader. 
Anfaldene optræder oftest tidligt i et sygdomsforløb, undertiden som første sygdomstegn. 

Psykologiske faktorer
De uforberedte forældres reaktion i den akutte situation er ofte uhensigtsmæssig, panikagtig og mere skadevoldende end selve anfaldet. Mange dunker barnet i ryggen, ryster det med hovedet nedad for at fjerne et formodet fremmedlegeme, giver kunstig åndedræt, ja endda hjertemassage. Nogle tager det krampende barn under armen og løber ud af huset. Det er en forståeligt stærk angstoplevelse, men man skal vide, at feberkramper er harmløse.

Kommer kramperne igen?
Der er 35-40% af børnene, som igen vil få et krampeanfald i forbindelse med feber. De yngste børn med arvelig tendens til kramper og hyppige febersygdomme (vuggestuebørn), hvis første anfald provokeres af relativ lav temperatur <39 grader ), har meget stor risiko for nye feberkramper, medens ældre børn uden kramper i familien, som passes hjemme, har lavere risiko.

På langt sigt går det heldigvis alle disse børn godt uanset behandlingen af det akutte anfald, idet kun 2-3% udvikler epilepsi.

Hvad gør du, hvis dit barn får kramper?
Det vigtigste er at bevare roen. Kramperne er ikke farlige, og dit barn tager ikke skade af dem.
Du skal klæde dit barn forsigtigt af eller i hvert fald løsne tøjet i halslinningen. Sid hos dit barn et par minutter, så vil de fleste feberkramper være overstået af sig selv. Mål derefter barnets temperatur. 
Du skal så ringe til din læge eller til vagtlægen og fortælle om anfaldet.
Hvis dit barn ikke har haft feberkramper før, og hvis kramperne ikke er overstået efter 5 min, skal du ringe 112, så dit barn kan blive indlagt med det samme.
Hvis dit barn har haft feberkramper før, bør du i dit hus have noget beroligende ("diazepam"), der sprøjtes op i endetarmen. Din læge vil demonstrere for dig, hvordan det bruges. Ved feberkramper venter du 2 minutter hos dit barn, og hvis det stadigvæk har kramper, giver du det beroligende. Hvis dette ikke har hjulpet efter 5 minutter, skal du ringe til din læge eller til vagtlægen.
Man kan ejendommeligt nok ikke forhindre nye feberkramper med febernedsættende behandling (for eksempel paracetamol) til trods for, at sund fornuft tilsiger det modsatte.

Må barnet vacineres som alle andre?
Ja, feberkrampebørn bør vaccineres som alle andre.